İlaç Sanayi

Ters Osmoz Ön Filtrasyonu
Durultma Uygulamaları
Hassas Durultma, Biyoburden Azaltma
Oral Sıvıların ve Şurupların Filtrasyonu
Steril Hava Uygulamaları (Tank Havalandırma vb.)
Proses Suyu Filtrasyonu
Parenteraller (LVP,SVP)
Klor Giderme Uygulamaları
Renk Giderme Uygulamaları
Safsızlık Giderme Uygulamaları
Membran Filtre öncesi Koruma Uygulamaları
Çökelti Giderme Uygulamaları
Buhar, Asit/Kostik Solüsyonların Filtrasyonu